In het Skills Lab staat één doel centraal: Bewegingswetenschappen-studenten kunnen aan het eind van hun studie omgaan met State-of-the-art apparatuur die veelgebruikt worden in het beroepsveld. Om dit voor elkaar te krijgen geven we onze studenten de mogelijkheid om met deze apparatuur experimenten uit te voeren aan de hand van gestructureerde opdrachten onder begeleiding van ouderejaarsstudenten en promovendi.

 

'Verwerven en delen van praktische vaardigheden, inzicht en kennis op het gebied meetinstrumenten voor bewegingsregistratie
en de eventueel daarbij behorende specifieke (computer)programma’s voor het analyseren van de menselijke motoriek.'

 

In het Skills Lab wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Na een inleidend hoorcollege zullen studenten in kleine groepen van negen studenten werken aan opdrachten op conceptueel en applicatie-niveau die horen bij keuzemodules.  Deze keuzemodules met apparatuur kunnen door de studenten geleend worden van de opleiding, zodat ook buiten de universiteit gewerkt kan worden aan de opdrachten.

 De aangeboden opdrachten bestaan uit achtergrondinformatie zoals literatuur en handleidingen van de apparatuur, de opdracht, indien noodzakelijk analysesoftware en aanwijzingen voor het uitwerken van de opdrachten.

 

Afhankelijk van de grootte van een keuzemodule zijn drie studenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht, en nemen de overige studenten als proefpersoon deel in het experiment. De groep dient in totaal drie modules te hebben afgerond.

Iedere student houdt gedurende deze periode een lab notebook (hard cover) bij.
Aan het eind van het blok worden de bevindingen gepresenteerd in technical note en een korte videopresentatie, met daarin onder andere een korte weergave van de metingen en apparatuur bediening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindtermen opleiding Bachelor Bewegingswetenschappen:

  • De bachelor bewegingswetenschappen beschikt over instrumentele en intellectuele basisvaardigheden. (eindterm 3)
  • De bachelor bewegingswetenschappen heeft een wetenschappelijke werkwijze. (eindterm 4)
  • De bachelor bewegingswetenschappen is bekwaam in communiceren en samenwerken. (eindterm 5)
  • De bachelor bewegingswetenschappen werkt aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. (eindterm 7)

 

 

Skills Lab

gallery/lopes1